Adreça

ESTEM:

Rutlla Baixa, 21
17230 PALAMOS

Telf. 972 317 495
Fax: 972 317 461

efogas3@terra.es

 

 FONTANERIA

Instal·lació i reparació de qualsevol tipus d'activitat relacionada amb la instal·lació i manteniment de tuberies per el abastament d'aigua potable i evacuació de aigües residuals i pluvials, així com les instal·lacions de calefacció en edificacions i tot tipus de construccions, aplicant les canalitzacions més modernes (canonada plàstic, doble capa, acer, PVC, ferro ...)

La nostra empresa també es dedica a l'instal.lació de sanitari de la marca que el client ens demani, al igual que la griferia, a les nostres oficines disposem d'un ampli catàleg per que el nostre client pugui triar.

Per el bon funcionament dels aparells i de la nostra instal·lació es convenient i sobretot en aquesta zona un suavitzador  d'aigua, també anomenat descalcificador o estovat d'aigua, és un aparell que per mitjans mecànics, químics i / o electrònics tracten l'aigua per evitar, minimitzar o reduir, els continguts de sals minerals i les seves incrustacions en les canonades i dipòsits de aigua potable

Les aigües amb alts continguts de sals de calci o magnesi (aigües dures) tendeixen a formar incrustacions minerals en les parets de les canonades. En alguns casos bloquegen gairebé la totalitat de la secció del tub.

Les sals s'adhereixen amb més freqüència a les canonades d'aigua calenta així com a les superfícies de les màquines que treballin o produeixin aigua calenta. Un exemple d'això són les cafeteres i els escalfadors d'aigua. El calci i magnesi en adherir a les resistències escalfadors forma una capa que evita el contacte de l'aigua amb les resistències, causant un sobreescalfament i la ruptura de la resistència.

Per això us aconsellem instal.lar un bon descalcificador, demana'ns el pressupost sense cap compromís.

.

 

 


 

 

Consells

Durant absències prolongades hauran de tancar les claus generals de tall de les instal · lacions.

En cap cas s'utilitzaran les canonades com a conductors de posada a terra d'aparells elèctrics.

No forzar les aixetes per el seu tancament per no danyar el seient de la clau. Netejar periòdicament els filtres de les canelles, especialment després d'un tall d'aigua.

Utilitzar correctament la xarxa de desguassos no abocant-hi substàncies tòxiques o contaminants, elements durs, plàstics, olis, restes alimentaris o qualsevol producte o deixalla que pugui provocar el barrar de les canalitzacions.

En cas d'aparició d'humitats per avaria de qualsevol element de les instal · lacions s'haurà de procedir immediatament al tancament de la clau de tall corresponent.

En cas que les avaries o barrar no siguin fàcilment corregibles acudir a un professional qualificat.

Mantenir la instal · lació en les condicions existents en el moment de la seva posada en servei. Per a qualsevol alteració o modificació de la mateixa serà necessari la direcció i realització per un Instal · lador autoritzat.

Cada quatre anys s'efectuarà una prova d'estanquitat i funcionament.

Mantenir sempre amb aigua els pots simfònics i altres sifons de la xarxa de desguàs.

S'hauran de revisar periòdicament aixecant el registre per a la seva neteja.

La neteja d'aixetes, vàlvules i aparells sanitaris s'efectuarà amb aigua, sabó o detergent adequat (mai amb un abrasiu). No emprar mai lleixiu o altres productes que puguin danyar el cromat.