Adreça

ESTEM:

Rutlla Baixa, 21
17230 PALAMOS

Telf. 972 317 495
Fax: 972 317 461

efogas3@terra.es

 

 GAS
There are no translations available.

Som instal·ladors autoritzats de Gas Natural i Gas Butà, fem instal·lacions de gas realitzades amb coure de diferents diàmetres, segons demanda, aplicant les noves normatives d'aplicació, soldadura amb autògena, proteccions i ventilacions. Per tot això disposem de gent altament qualificada, fem tot tipus d'instal·lacions tant interiors com comunitaries.

 

 

 


 

Consells

Tingueu cura de les Revisions del gas:

Desconfiï de les visites inesperades d'empreses instal·ladores de gas que vénen al seu domicili per realitzar la revisió del gas butà o gas natural, si no ha sol·licitat expressament i prèviament el seu servei o no han estat notificades per les empreses corresponents.
Sol·liciti sempre el carnet oficial professional. Demani que s'acreditin com a instal · ladors de gas autoritzats per la Generalitat de Catalunya.
No es senti pressionat, reflexioni i no es precipiti i, davant el dubte, si li ofereixen la revisió del gas natural, consulti amb la seva empresa subministradora ja que només aquesta és la que ha de fer el control de seguretat de les instal · lacions i aparells.
Si li ofereixen la revisió del gas butà, i no és una empresa de confiança que vostès han contractat prèviament, no obri la porta de casa seva.


Quant al gas butà i la Revisió periòdica, sàpiga que:

La Revisió periòdica de les instal·lacions fixes de gas butà s'ha de fer cada 5 anys.
El titular és qui ha de sol·licitar a una empresa instal·ladora de gas de confiança la revisió reglamentària. Si no coneix cap empresa instal·ladora de gas, sol·liciti informació als gremis d'instal·ladors (Ferca).
Ha de tenir cura de la realització de la Revisió periòdica per part d'un instal·lador autoritzat, sol·liciti un pressupost detallat i complet abans de la realització del servei. les empreses han de tenir a disposició dels clients, redactada almenys en català, la tarifa de preus dels materials, de la mà d'obra, els transports i / o desplaçaments i de qualsevol altre servei ofert.
Compareu preus.
El tub flexible s'ha de canviar quan caduca i el regulador quan s'ha espatllat; aquests dos elements estan exclosos de la revisió.
Una estufa de butà o una cuina mòbil amb una sola bombona connectada per un tub flexible no necessiten passar la revisió periòdica. Ara bé, el titular o usuari ha de tenir en bon estat d'ús l'aparell i la petita instal·lació associada (regulador acoblat a l'envàs i tub flexible).
. És molt important que comproveu la caducitat del tub flexible que connecta l'aparell i que el reemplaci abans que caduqui. Els reguladors acoblats en l'envàs no tenen caducitat.
Quan l'instal · lador autoritzat hagi realitzat la revisió, enganxarà un adhesiu que acrediti la data i serveixi de recordatori per a la pròxima, i també lliurarà un Certificat de revisió al propietari, deseu-lo! La revisió periòdica s'ha de pagar en efectiu.


Quant al gas natural i la Inspecció periòdica, sàpiga que:

L'empresa subministradora de gas natural està obligada a fer una Inspecció periòdica de les instal · lacions de gas natural i aparells de gas en servei dels seus abonats.
Es realitza cada 5 anys per persones acreditades per l'empresa distribuïdora del gas.
Té un cost econòmic a càrrec de la persona titular de la instal · lació, es tracta d'un import fixat en la Resolució ECF/969/2007, de 2 de març, per la qual es fixa l'import de les inspeccions periòdiques de gas.
L'empresa subministradora de gas natural ha de comunicar als veïns de la finca, uns dies abans i mitjançant un avís, quin dia passarà a fer-la.
També inspecciona les instal · lacions comunes de la finca.
Comproveu la data de l'última revisió i quan ha de passar la pròxima.
La Inspecció periòdica genera el Certificat d'Inspecció, que li lliurarà la persona que ha realitzat la inspecció, i que té una validesa de 5 anys. Guardi'l.